Polityka prywatności

Jako Edumaniacy.pl chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu Edumaniacy.pl, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej, oferując możliwość zarządzania ustawieniami prywatności.

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane, które nam powierzasz, składujemy w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, które znajdziesz w edycji swojego profilu oraz do określenia poziomu dostępu do publikowanych przez Ciebie informacji. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Jako twórcy Portalu i użytkownicy Internetu, cenimy szanowanie prywatności w sieci. Pragniemy zapewnić nam wszystkim podobny komfort w trakcie korzystania z Portalu. Oczywistym jest, że każdy chce kontrolować dane osobowe udostępniane w Portalu. Zapewniamy Cię, że Edumaniacy.pl przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację z przyjaciółmi i znajomymi czy współstudentami, a także by dostosowywać Portal, jego funkcjonalność i ergonomię do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.

Dane osobowe

Edumaniacy.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Edumaniacy.pl zapewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Edumaniacy.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Edumaniacy.pl lub korzystasz z usług lub produktów płatnych przez nas oferowanych, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych. Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że Twoja aktywność w miejscach publicznych na Portalu, np. na forum, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

Kwestie techniczne

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Edumaniacy.pl wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Informacja handlowa

Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, powiadomienia o aktywności na forum, komunikaty o przerwach w działaniu Portalu). Każdy z Użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Edumaniacy.pl. Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Edumaniacy.pl i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Usunięcie konta

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Edumaniacy.pl w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. W związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Portalu.

Pliki COOKIE

Edumaniacy.pl korzysta z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Portal może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Portalu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się). Pliki Cookies Edumaniacy.pl nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Edumaniacy.pl nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Edumaniacy.pl przez Użytkowników. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Portal oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Portal, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Portal był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Login i hasło

Edumaniacy.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.4

Badania społeczne i marketingowe

Edumaniacy.pl może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Portalu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.

Indeksowanie

Dane osobowe, które publikujesz w Edumaniacy.pl, dostępne na stronach forum do którego jesteś zapisany, nie są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza Edumaniacy.pl nie mają dostępu do tych informacji. Jednak niektóre informacje ogólne jak i te informacje któe są publikowane w forum ogólnym są indeksowane i mogą być dostępne.

Zarządzanie kontem

Edumaniacy.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Edumaniacy.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Linki do stron osób trzecich

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Edumaniacy.pl nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Edumaniacy.pl nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.

Kontakt z nami

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika poprzez formularz dostępny na stronie http://edumaniacy.pl/main/contact Edumaniacy.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Edumaniacy.pl gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika. Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza na stronie internetowej http://edumaniacy.pl/main/contact możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://edumaniacy.pl/main/contact