Tematy pomocy
Jak dodawać przedmioty?
Co zrobić, jeżeli nie ma prowadzącego wykładu, np. seminarium, języki?
Jak wprowadzić przedmiot, gdzie prowadzony jest tylko wykład?
Pomoc

Jak dodawać przedmioty?

1. Klikamy na "Dodaj przedmiot".
2. Wybieramy specjalności, których dotyczy dodawany przedmiot. Jeżeli nie posiadamy podziału na specjalności, przechodzimy do kroku następnego.
3. Wpisujemy nazwę przedmiotu.
4. Wpisujemy prowadzącego wykład danego przedmiotu.
5. Wybieramy liczbę osób prowadzących ćwiczenia danego przedmiotu.
6. Wpisujemy nazwę prowadzących ćwiczenia oraz zaznaczamy grupy/ę, w których prowadzą ćwiczenia.
7. Klikamy "OK"

Poniżej obrazek przedstawia przykładowe dodawanie przedmiotu.


Do góry

Co zrobić, jeżeli nie ma prowadzącego wykładu, np. seminarium, języki?

1. Klikamy na "Dodaj przedmiot".
2. Klikamy na "Wprowadź niestandardową ilość grup".
3. Wybieramy specjalności, których dotyczy dodawany przedmiot (przedmiot pojawi się w zaznaczonych specjalnościach). Jeżeli nie posiadamy podziału na specjalności, przechodzimy do kroku następnego.
4. Wpisujemy nazwę przedmiotu.
5. Wybieramy liczbę osób prowadzących zajęcia.
6. Wpisujemy prowadzącego zajęcia.
7. Wybieramy ilość grup prowadzonych przez wpisanego prowadzącego.
8. Wpisujemy nowe nazwy grup niestandardowego podziału.
9. Kroki 6,7 i 8, powtarzamy w zależności od ilości osób prowadzących zajęcia.
10. Klikamy "OK"

Poniższe obrazki przedstawiają przykładowe dodawanie tego typu przedmiotu.
Do góry

Jak wprowadzić przedmiot, gdzie prowadzony jest tylko wykład?

1. Klikamy na "Dodaj przedmiot".
2. Wybieramy specjalności, których dotyczy dodawany przedmiot (przedmiot pojawi się w zaznaczonych specjalnościach). Jeżeli nie posiadamy podziału na specjalności, przechodzimy do kroku następnego.
3. Wpisujemy nazwę przedmiotu.
4. Wpisujemy prowadzącego wykład danego przedmiotu.
5. Klikamy "OK"

Poniższy obrazek przedstawia przykładowe dodawanie tego typu przedmiotu.


Do góry
Jeżeli w pomocy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skorzystaj z sugestii po lewej